Senarai biaya


(SEMUA NILAI YANG DI JEPANG YEN)

(SEMUA NILAI YANG DI JEPANG YEN)

 

Biaya Pendidikan


taman kanak-kanak (4-6 tahun)

primary-fee-id-2.jpg

sekolah dasar (tahun 1-6)

primary-fee-id-3.jpg

sekolah menengah pertama (tahun 7-9)

(SEMUA NILAI YANG DI JEPANG YEN)

(SEMUA NILAI YANG DI JEPANG YEN)